TRI ÂN KHÁCH HÀNG - HÀNG NGÀN ƯU ĐÃI

- Mua 1 bộ bát đĩa 62 chi tiết trị giá 6.300.000đ sẽ được tặng ngay 1 bộ ấm trà Espresso trị giá 1.615.000đ hoặc KM 30%

- Mua 1 bộ bát đĩa 48 chi tiết trị giá 4.599.000đ sẽ được tặng ngay 1 bộ ấm chén trị giá 1.060.000đ hoặc KM 25%

-  Mua 1 bộ bát đĩa 28 chi tiết trị giá 2.765.000đ sẽ được tặng ngay 1 bộ bát đĩa 11 chi tiết trị giá 984.000đ hoặc KM 25%

- Mua 1 bộ bát đĩa 18 chi tiết trị giá 2.478.000đ sẽ được tặng ngay 1 bộ tách cafe hoặc KM 15% GBL hoặc KM 25%

- Mua 1 bộ bát đĩa 15 chi tiết trị giá 1,529,000đ sẽ được tặng ngay 1 bộ tách/chén hoặc KM 20%

Mua 1 bộ bát đĩa 11 chi tiết trị giá 984.000đ được KM 20%

- Mua 1 bộ cafe trị giá 1,615,000₫ sẽ được tặng ngay 10 bát ăn cơm hoặc KM 30% 

- Mua 1 bộ trà  trị giá 1,060,000₫ sẽ được tặng ngay 6 bát ăn cơm hoặc KM 30%

- Mua 1 bộ ấm trà Espresso trị giá 1,615,000đ sẽ được tặng 1 bộ combo bát đĩa trị giá 800,000đ hoặc KM 40%

- KM ngay 10% cho set 4 đĩa sâu tròn, set 3 đĩa vuông, set 4 đĩa tròn nôngset 3 đĩa xoài

BỘ ẤM TRÀ/CAFE

Sắp xếp theo: