Danh sách quà tặng khuyến mại khi mua hàng:

 * Mua Bộ bát đĩa 62 sản phẩm tặng 1 bộ ấm trà Espresso + 1 bộ hộp nhựa PRUTA 17 cái

 * Mua Bộ bát đĩa 62 sản phẩm tặng 1 bộ ấm trà Espresso + 1 bộ nồi OUMBARLIG 4 sản phẩm   

 * Mua Bộ bát đĩa 48 sản phẩm tặng nồi 365 + 21 và vỉ hấp STABIL

 * Mua Bộ bát đĩa 28 sản phẩm tặng bộ ấm trà

 * Mua Bộ bát đĩa 18 sản phẩm tặng bộ ly uống rượu vang SVALKA 6 chiếc

 * Mua Bộ bát đĩa 15 sản phẩm tặng 6 bát ăn cơm

 * Mua Bộ bát đĩa 11 sản phẩm tặng bộ 4 bát con

 * Mua Bộ 6 bát con tặng 1 bát ăn cơm

 * Mua Bộ bát cát tường tặng 1 bộ lục ngọc gồm 6 bát cơm CJ

 * Mua Bộ bát khang thái tặng một bộ ngũ phúc CJ (gồn 2 đĩa nông, 2 đĩa sâu, 1 bát tô canh)

 * Mua Bộ bát vạn thọ tặng 1 bộ lộc phát tài CPJ (2 đĩa nông, 2 đĩa sâu, 2 bát tô canh)

 * Mua Bộ bát đại hỷ tặng bộ cát tường 11 sản phẩm CJ

BỘ BÁT ĐĨA

Sắp xếp theo: