- Mua 1 bộ bát đĩa cát tường Thủy Tinh Ngọc Jade KM 30% (không viền) hoặc KM 25% (có viền)

- Mua 1 bộ bát đĩa khang thái Thủy Tinh Ngọc Jade KM 30% (không viền) hoặc KM 25% (có viền)

- Mua 1 bộ bát đĩa vạn thọ Thủy Tinh Ngọc Jade KM 30% (không viền) hoặc KM 25% (có viền)

- Mua 1 bộ bát đĩa đại hỷ Thủy Tinh Ngọc Jade KM 30% (không viền) hoặc KM 25% (có viền)

Mua 1 bộ 6 bát con Thủy Tinh Ngọc Jade  tặng ngay 1 chiếc

- Mua 1 bộ bát đĩa 62 chi tiết trị giá 6.300.000đ KM 15% + phiếu mua hàng 500,000đ

- Mua 1 bộ bát đĩa 48 chi tiết trị giá 4.739.000đ KM 10% + phiếu mua hàng 500,000đ

- Mua 1 bộ bát đĩa 28 chi tiết trị giá 2.765.000đ KM bộ tách cafe 638,000đ

- Mua 1 bộ bát đĩa 18 chi tiết trị giá 2.678.000đ tặng ngay PMH 600,000đ

- Mua 1 bộ bát đĩa 15 chi tiết trị giá 1,779,000đ tặng ngay PMH 300,000đ

Mua 1 bộ bát đĩa 11 chi tiết trị giá 1,082,000đ tặng ngay PMH 200,000đ

- Mua 1 bộ cafe trị giá 1,615,000₫ KM 10%và  tặng ngay PMH 200,000đ

- Mua 1 bộ trà  trị giá 1,060,000₫ tặng ngay PMH 200,000đ

- Mua 1 bộ ấm trà Espresso trị giá 1,615,000đ tặng ngay PMH 500,000đ

HÀNG KHUYẾN MẠI

Sắp xếp theo: